Wijkwethouder opent Het BrandtWeer

Het Brandtweer, dat is de naam van het nieuwe buurtcentrum aan de Breestraat 110 in oud Koog. Eerder was daar de Jeugdbrandweer gevestigd.

Tijdens de onthulling van het bord aan de muur door Leny Vissers-Koopman (wethouder Openbare Ruimte, Wijkgericht Werken, Publieke Dienstverlening & Cultuur) en Rob Mijerink (directeur Wonen van Parteon) vorige week, was het een drukte van belang. Er was taart voor iedereen, de brandweer kwam met een spuitauto en alle vrijwilligers kregen bloemen van Parteon en de gemeente Zaanstad aangeboden.

Alom tevredenheid over de opening van de broedplaats waar buurtbewoners allerlei initiatieven kunnen ontplooien. Recentelijk werd al gestart met een koffieochtend. Veel enthousiaste buurtbewoners gaven aan hier graag naar toe te komen voor een gezellig kopje koffie en een praatje. Zo komen er met medewerking van Raaz van Welsaen wekelijks vier dagdelen voor jongeren vanaf twaalf jaar. Verder worden er spreekuren van de beheerder van woningbouwcorporatie Parteon en de wijkmanager gehouden. Eveneens zijn er ontmoetingsbijeenkomsten voor jeugdbrandweerlieden en vergaderingen van de 135 leden tellende Historische Vereniging Koog Zaandijk gepland.

Verschillende personen hebben een en ander mogelijk gemaakt, onder wie Christel Huijzer van Parteon, brandweerlieden Joop Koopman en Jan Muusse en buurtbewoners Anneke Steemers, Ben de Boer, Carmen Benjamins, Altun Altasever, Lydia van Hulst en Annabelle Onrust.

Wijkwethouder Leny Vissers-Koopman in haar toespraak tijdens de opening: “Het bijzondere van deze wijk is dat de Koger ondernemers, de bewoners en vele anderen hier heel actief zijn en elkaar goed weten te vinden.

Ook in tijden waarin het economisch niet iedereen voor de wind gaat, blijkt er dus nog ruimte te zijn voor nieuwe initiatieven om voor elkaar mooie en nieuwe zaken voor elkaar te krijgen.”