Zuiderkerkstraatbewoners ontmoetten elkaar

Lene (2e van links) aan het woord met (ex) bewoners
Ontmoeting is opmaat voor 100-jarig jubileum van de Zuiderkerkstraat
Zondagmiddag 27 januari waren 30 bewoners van de Zuiderkstraat bijeen in het Brandtweer.
De filmploeg van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk maakte opnames van de bijeenkomst.
Sloopplannen gaven de aanzet
de dreigende sloopplannen waren voor bewoonster Lene Leck Jensen aanleding om 2 jaar geleden onderzoek te plegen naar de historie van de straat.
Lene woont sinds 2009 in de straat.

Woningbouwvereniging De Woning
Woningbouwvereniging “De Woning” werd in 1910 op uitnodiging van burgermeester Maarschalk opgericht door de notabelen/industriëlen van de Koog: E. Honig, T. Duijvis, W, Meyling, H.B. Stephan, C.E. Smit, en C.A. Honig.
Uit ideëel perspectief om de grote woningnood te bestrijden maar ook met een andere belang: betere woonomstandigheden zorgden voor gezondere werknemers.

De Zuiderkerkstraat was het eerste project van Woningbouwvereniging “De Woning”.
De eerste fase( de rechte Zuiderkerkstraat) werd opgeleverd in 1913, de tweede fase (de woningen rond het hofje) in 1914 en de derde fase in 1919 (de Kruisstraat).
De huizen (1e fase) ter hoogte van het kerkhof en de Kruisstraat (3e fase) zijn helaas in de jaren ’80 t.b.v. stadsvernieuwing gesloopt.
De eerste fase werd ontworpen door architect van der Koogh. Voor de tweede fase maakte men gebruik van de diensten van de heer Leguijt.
Van der Koogh was stadsarchitekt en ontwierp o.a. huizen in de Havenbuurt, de Westzijde (de villa van Flentrop)

Jubileumactiviteiten
De bewoners hebben, naast een bewonerscommissie die eerder het levenslicht zag, zondag een feestcommissie aangesteld.
Zij zullen in september 2013 een jubileumfeest organiseren.
De filmploeg van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk zal alle relevante gebeurtenissen omtrent het uitzoeken van de historie en de feestelijkheden in september vastleggen voor de toekomst. Ook zullen diverse bewoners in beeld gebracht worden en beschikt de vereniging over oud beeldmateriaal uit privé bezit dat gebruikt zal worden.
Het ligt in de bedoeling om i.s.m. de bewoners aan het einde van 2013 de film en een tentoonstelling/uitgave te laten verschijnen.

bewoners bekijken oude foto’s van hun straat

Zaans Erfgoed
Lene heeft het Zuiderkerkstraathofje onder de aandacht gebracht van de vereniging Zaans Erfgoed.
Bijzonder zijn het straatpatroon (een hofje, geen traditionele padstructuur) en het feit dat de woningen het eerste, geheel stenen sociale woningbouwproject van Koog aan de Zaan vormen. Zaans Erfgoed heeft aangegeven het hofje een voorbeeld van vroege sociale woningbouw te achten.

Oproep
Lene is op zoek naar fotomateriaal en verhalen over de Zuiderkerkstraat, materiaal kunt u sturen naar haar e-mailadres is leleje@hotmail.com

Vrijwilliger Vincent gaf zich op nadat hij zelf een ontmoet de straat bijeenkomst had georganiseerd voor de Jonge Kuijperstraat

Geef een reactie