Renovatiewerkzaamheden kunnen beginnen

Nu ook het laatste fonds uitsluitsel heeft gegeven gaan de werkzaamheden binnenkort aanvangen.

Dankzij de laatste bijdrages van het Duijvis-Wiener fonds (€ 1.500,-) en het Jacob Stinsfonds (€ 1.500,-) en het wijkoverleg van oud-Koog (€ 3.250,-) kunnen de werkzaamheden van start gaan.

De vloer van de zaal wordt geegaliseerd en daarna voorzien van een gietvloer, het meubilair van zaal en keuken worden vernieuwd, de muren en de deuren van de zaal en de keuken worden geschilderd, maar ook inzake de veiligheid gaan er aanpassingen t.b.v. vluchtwegen worden gemaakt en wordt er een intercomsysteem geinstalleerd. In de vergaderkamer komt een nieuwe vloerafwerking te liggen.

Daarnaast gaan we proberen om met eenvoudige middelen (dichtmaken ruimte tussen het hoge en verlaagde plafond, tochthal bij de entree) de energierekeningen naar beneden te krijgen.

Na de vakantie zal de metamorfose hopelijk voltooid zijn.

Geef een antwoord