Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden van Het BrandtWeer:

 • Een reservering dient minimaal vier weken voor aanvang plaats te vinden.
 • Onder non-commerciële huurders worden clubs, kringen en verenigingen verstaan, zonder winstoogmerk, die een gemeenschappelijke interesse of doel hebben en waar geïnteresseerden zich bij kunnen aansluiten.
 • De instructies van de beheerder dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
 • Opzegging van een gemaakte reservering dient 48 uur van tevoren te worden gecommuniceerd aan Stichting Het BrandtWeer. Indien de opzegging niet binnen deze termijn plaats vindt zal stichting Het BrandtWeer het overeengekomen huurbedrag in rekening brengen.
 • Het maximale aantal personen (50) mag niet worden overschreden.
 • De gebruiker mag alleen gebruik maken van de ruimtes die vermeld staan in de gebruikersovereenkomst.
 • Van non-commerciële huurders wordt wel verwacht dat zij flexibel zijn bij het plaatsnemen in een andere ruimte indien men daar door de verhuurder toe wordt verzocht.
 • Bij eventuele vernielingen, beschadigen of (bovenmatige) vervuiling zullen de kosten van reparatie en schoonmaak verhaald worden op de gebruiker.
 • De betaling voor een reservering dient bij vooruitbetaling te geschieden minimaal 2 weken voor de gebruiksdatum, door middel van storting op IBAN: NL11ABNA0471352268 ten name van Stichting Het BrandtWeer te Koog aan de Zaan, o.v.v. de datum en de activiteit. Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt, zal de gereserveerde datum komen te vervallen!
 • De datum van de beoogde activiteit(en) zal na ontvangst van de betaling per mail bevestigd worden aan de contactpersoon.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Stichting Het BrandtWeer alcoholisch dranken binnen het pand te nuttigen of ter beschikking te stellen aan gasten.
 • Stichting Het BrandtWeer behoudt zich het recht om tijdens de contractperiode toezicht te houden op het gebruik van het pand.
 • Stichting Het BrandtWeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade tijdens de contractperiode.
 • Van non-commerciële huurders in de zaal + keuken ruimte wordt verwacht dat zij zich flexibel opstellen bij het doorgang verlenen van passanten die naar de bovenverdieping gaan.
 • Indien activiteiten van de non-commerciële huurder er opgericht zijn om inkomsten te werven dan geldt het commerciële huurtarief.
 • Als er in het weekend activiteiten door een non-commerciële huurder worden georganiseerd t.b.v. de buurt dan geldt het ma. t/m vr. tarief.
 • Bij openbaar toegankelijke activiteiten is er geen publiekelijke verkoop van dranken en voedsel mogelijk. Het BrandtWeer verzorgt in zulke gevallen de verkoop. Wel mag men meegebrachte dranken en voedsel gratis verstrekken aan de bezoekers.
 • De keuken wordt alleen gebruikt om koffie en thee te zetten. Het bereiden van maaltijden en het gebruik van inventaris in de keuken is alleen toegestaan indien dit in overeenstemming is met het doel van de activiteit en na overleg met het bestuur.
 • In geval van calamiteiten dient de gebruiker de beheerder of de voorzitter bij Stichting Het BrandtWeer te informeren en vervolgens zijn instructies te volgen.

Geef een antwoord