Jaarverslag 2011

De toename van vrijwilligers en de activiteiten in Het BrandtWeer in 2011

1. Inleiding
Met veel genoegen schrijf ik het verslag over het jaar 2011.
Een jaar waarin bijzonder veel werk is verricht door de vrijwilligers om Het BrandtWeer te laten worden tot wat het in middels is: een buurthuis nieuwe stijl; voor en door de buurt!
Ik wens u veel leesplezier,

07-01-2012
Anneke Steemers, coördinator

2. Het bestuur
Na de toetreding van Annabelle Onrust als voorzitter in juni 2010 is sinds augustus 2011 de heer Ad van Os actief als penningmeester. Hij wordt daarbij ondersteund door een vrijwilliger. Per 01-01-2012 is hij ingeschreven als bestuurslid.
Altun Atasever en Mirjam Duprez zijn uiteindelijk niet tot het bestuur toegetreden wegens persoonlijke omstandigheden. Een secretaris is momenteel nog niet voorhanden.
De coördinator heeft daarom een aantal taken op het gebied van secretariaat/p.r./beheer/verhuur op zich genomen om de organisatie goed te kunnen laten functioneren. Het bestuur kwam geregeld bijeen om diverse zaken door te spreken.

3. De vrijwilligers
Eind december telt de organisatie 33 vrijwilligers die zich ieder op zijn/haar eigen manier voor de organisatie inzetten. Zij houden zich bezig met het organiseren en begeleiden van de activiteiten, klussen, verhuuractiviteiten, schoonmaken en P.R. werkzaamheden. Soms structureel één maal per week, maar ook één maal per maand of incidenteel.
De leeftijd varieert tussen de 20 en 76, waarbij er een piek is te constateren tussen de 40 en 60 jaar.

Vrijwilligersaanwas
Eind 2010 waren er 8 vrijwilligers actief.
In het eerste kwartaal groeide het aantal vrijwilligers met 9, het tweede kwartaal met 11, het derde kwartaal met 4, en het 4e kwartaal met 3. In totaal verlieten 2 vrijwilligers de groep zodat er op 31-12-2011 33 vrijwilligers waren.

Het komt regelmatig voor dat bezoekers ook vrijwillig actief willen worden.
Een mindervalide bezoekster van de koffieochtend is actief geworden met het ontwerpen van de activiteitenposters, een deelnemer aan de poëzieavond werkt nu mee als kok in het eetcafé en bij klusjes. Ook familieleden van de vrijwilligers raken betrokken; partners die gaan meehelpen bij de activiteit of die gaan klussen zijn geen uitzondering.

Vrijwilligersuren
Uitgaande van een gemiddelde van 2 personen die elk 6 uur per dagdeel (incl. inkopen, voorbeelden maken, begeleiding, opruimen na afloop etc.) aan hun vrijwilligerswerk besteden is er eind december voor 178 dagdelen in totaal 2136 uren werk verricht.
Aan het vrijwilligersoverleg (500 uur) klussen ( 100 uur), schoonmaken (250), p.r. werkzaamheden (200) en de werkzaamheden die voortkomen uit de verhuur (75) komen daar nog eens zo’n 1125 uren vrijwillige arbeid bij.
In totaal met de activiteiten spreken we dan van 3261 uren,
In de zomermaanden (juli en augustus) was Het BrandtWeer, m.u.v. een aantal koffieochtenden en ontmoetingsmiddagen gesloten.

Vrijwilligersoverleg
Elke maand (10x) was er een vrijwilligersbijeenkomst waaraan gemiddeld 15 vrijwilligers deelnamen. Tijdens deze bijeenkomsten besprak men de notulen van de vorige bijeenkomst, de activiteiten van de verstreken maand, de huidige maand en het voorlopige programma voor de aankomende maand, en wat verder ter tafel kwam. Daarnaast waren een aantal kleine overleggen m.b.t. de diverse activiteiten (eetcafé, kinderactiviteiten).
Doordat het bestuur zich niet als “bestuur” opstelt (men is zelf ook aanwezig en vrijwillig actief) heeft de besluitvorming een hoog democratisch gehalte. Dit zorgt er mede voor dat de vrijwilligers zich flink betrokken en gemotiveerd voelen.

Vrijwilligersscholing
Een drietal vrijwilligers heeft deelgenomen aan een Kenniscafé van de stichting Welsaen met als onderwerp: eenzaamheid; hoe herken je het?

Vrijwilligerswaardering
Tijdens het vrijwilligersoverleg en de schoonmaakwerkzaamheden wordt er altijd iets gedronken en gegeten. Met Pasen werd er een kleine attentie aan de vrijwilligers verstrekt.
Voor de grote vakantie werd er door de coördinator een Indiase kookworkshop georganiseerd en na de vakantie werd er dankzij de inzet van een vrijwilligster een etentje voor de vrijwilligers georganiseerd.

De vrijwilligers werden in september genomineerd voor de vrijwilligersprijs 2011. Bij ziekte werden er regelmatig kaartjes verstuurd en soms bloemen bezorgd.
De coördinator geeft regelmatig blijk van waardering aan de vrijwilligers voor hun verrichte werkzaamheden.

4. De bezoekers
Vanaf het begin is er een trouwe schare van bezoekers bij de diverse activiteiten. Door de variatie in de activiteiten komen er veel verschillende soorten bezoekers.
De leeftijden lopen uiteen van 6 tot 85 en is afhankelijk van de georganiseerde activiteit. Het aantal bezoekers staat eind december op 2.524 stuks.

5. De coördinator
Van januari tot en met maart en van augustus t/m oktober heeft de coördinator op vrijwillige basis haar dienste verleend. Gemiddeld besteedde zij per week 16 uren arbeid aan:
het opstellen van huurprijzen, contracten en regels,
het opstellen van omgangsregels t.b.v. vrijwilligers, bezoekers en huurders,
het begeleiden en coachen van de vrijwilligers,
het organiseren en leiden van het maandelijkse vrijwilligersoverleg,
het verzorgen van de gezellige bijeenkomsten voor de vrijwilligers,
het programmeren van de maandelijkse activiteiten,
het enthousiasmeren van buurtbewoners om ook actief te worden,
het bijhouden van de website,
het bijhouden van de activiteiten/verhuur agenda,
het regelen van de verhuur aan derden,
het coördineren van de tijdens verhuur in te zetten vrijwilligers,
het schrijven van persberichten,
het schrijven van de uitnodigingen en nieuwsbrieven,
het opmaken van het drukwerk (flyers, posters),
overleg met het bestuur,
het zorgen voor het completeren van de inventaris,
het opzetten & coördineren van acties t.b.v. nieuwe vloerbedekking in de barruimte,
het schoonhouden en op orde houden van het gebouw,
het coördineren en zorgen voor materiaal t.b.v. de te verrichten klussen, etc.

In de periode van april t/m juni en oktober t/m december was er via een Vogelaarvouchers een vergoeding van 8 uur per week beschikbaar voor de coördinator. De coördinator heeft 624 uren op vrijwillige basis gewerkt, betaald heeft zij 208 uren gewerkt.

6. Website en P.R.
De website is een goede manier om de (vaste) bezoekers op de hoogte te brengen over de programmering en allerlei andere zaken.
De maandelijkse flyer werd 9 maal verspreid (febr. t/m juni, sept. t/m december), zo ook de maandposter ( hangt op 20 adressen).
“Rondje Koog” heeft elke maand de ingestuurde berichten geplaatst, soms met foto.
De Zaankanter, het Zondagochtendblad en het Noord-Hollands Dagblad plaatsten ook zeer regelmatig de aangeleverde kopij.
Posters voor de diverse activiteiten worden maandelijks ontworpen en op de roldeur bevestigden. Bij de scholen wordt de speciale poster met kinderactiviteiten opgehangen.
Door de kinderactiviteiten commissie werd er een Hyves account aangemaakt en een mailinglist samengesteld.
Er werden 6 dubbele posterborden ter bevestiging aan lantaarnpalen gemaakt.
Mond tot mondreclame was en is echter de beste P.R. en zowel onze bezoekers, huurders als vrijwilligers deden (vaak succesvol!) hun uiterste best om Het BrandtWeer te promoten.

7. De activiteiten van 2011
Naast de eigen activiteiten werd Het BrandtWeer 9 x belangeloos gebruikt door de Voedselbank t.b.v. intakegesprekken met nieuwe klanten. Ook vond er een aantal malen een overleg plaats tussen bewoners van de Bloemenbuurt. Elke week hield de huismeester van Parteon zijn spreekuur.
Er werden door de vrijwilligers 179 dagdelen met activiteiten met in totaal 2.524 bezoekers georganiseerd. De volgende activiteiten werden geprogrammeerd:
Aquarelleren, bingo’s, de week van de amateurkunst, Koninginnedag inloop, de Dag van de Dialoog, eetcafés, films voor volwassenen, diverse handvaardigheid workshops (quilten, sierknipkunst, vilten, achter glas schilderen), kerst inloop, kerststukjes maken, kinderfilms, kinder- kookclubs, kinder- knutselmiddagen, koffie-inloop ochtenden, kralenworkshops, kringloopmarkten, lezingen, luilaknacht inloop, luilakoptocht, motortoertocht, ontmoetingsmiddagen, poëzieavonden, spelletjesavonden, voetbalplaatjes ruilmiddag.

8. De vaste huurders
Onze vaste gebruikers van het eerste uur zijn nog allen aanwezig: RAAZ, de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, het wijkoverleg Oud-Koog , de SP en de oud-brandweerlieden van de Koog en de huismeester van Parteon. Op de oud-brandweerlieden na zijn de verenigingen open voor leden en bewerkstelligen zij op deze wijze de ontmoeting tussen wijkbewoners.
Een aantal van hen organiseert soms activiteiten die, behalve voor het eigen publiek, ook voor de buurt toegankelijk zijn: RAAZ 2 bingoavonden en de HVKZ een drietal lezingen en een filmvoorstelling. Vanaf oktober werd er elke week yogales gegeven door Gre Kwint.

9. De incidentele verhuur
Bewoners en organisaties kunnen voor een redelijk bedrag ook zelf de ruimten huren t.b.v. bijeenkomsten, vergaderingen, recepties, workshops, cursussen etc. Door de verhuur wordt de huur bijeengebracht. Commerciële workshops en cursussen bevorderen ook de ontmoeting tussen de wijkbewoners.
De diverse ruimten werden door particulieren & organisaties voor dagdelen verhuurd.

10. Inventaris/onderhoud
Inventaris
De inventaris werd gecompleteerd met: een 5 pits gasfornuis (schenking van de Juniorkamer), een afzuigkap (aanschaf via restant Vogelaarvoucher), boekenkast + toonbank, diverse tafels, borden, bestek, koffiezetapparaat (schenking T. Verkade),een trolley, 8 stuks sfeerverlichting in de zaal, en een naaimachine (schenking Jolanda Heijnis).

Onderhoud en schoonmaak
Tot en met oktober werd er geregeld door de vrijwilligers schoongemaakt.
Door het steeds intensievere gebruik lukte het niet meer om met de inzet van uitsluitend vrijwillige hulp het gebouw schoon te houden. Per 01 november werd er een betaalde schoonmaker ingezet.
Daarnaast werden er diverse technische klussen verricht door de vrijwilligers.

Nieuwe vloerbedekking
In mei werd er een grote kringloopmarkt georganiseerd waarbij de opbrengst bestemd was voor de nieuwe vloerbedekking in de barruimte (marmoleum) ter vervanging van het oude, vervuilde tapijt.
Een tombola en een rad van fortuin zorgden voor een extra opbrengst.
Het Honig-Laanfonds schonk een bijdrage in de te maken kosten.
De barruimte verkreeg met de nieuwe vloerbedekking een frisse uitstraling waardoor de ruimte aantrekkelijker werd voor de verhuur.

11. Plannen voor 2012
A. De bestuurssamenstelling
Uitbreiding van het bestuur zal een belangrijk punt van aandacht blijven: door het ontbreken van een of meerdere bestuursleden die de taken van het secretariaat, de p.r. en het beheer/verhuur geheel onder hun hoede nemen werkte de coördinator in 2011 meer uren dan gewenst.
De coördinator zal het bestuur, tot het moment dat er een secretaris is aangetreden, blijven ondersteunen.

B. Beleid
Het hoofddoel van de organisatie blijft het creëren en in stand houden van een zo goed mogelijk geoutilleerde ontmoetingsplaats waar bewoners activiteiten kunnen organiseren en begeleiden t.b.v. de mede wijkbewoners. De sociale cohesie wordt op deze manier versterkt, de bewoners raken meer en meer betrokken bij de wijk en haar bewoners. Vrijwilligers vinden dicht bij huis een goed georganiseerde en geoutilleerde plek voor het verrichten van zinvol vrijwilligerswerk.

C. Ideeën voor uitbreiding van de activiteiten:

1. Wijk netwerkcafé
Het opzetten van een wijk netwerkcafé is wenselijk.
Om de banden in de wijk aan te halen kan er eenmaal in de 2 maanden een bijeenkomst worden georganiseerd. Daarbij kunnen de diverse afgevaardigden van de verschillende beroeps- en vrijwilligersorganisaties die in de wijk werkzaam/actief zijn elkaar kunnen leren kennen en van elkaars werkzaamheden op de hoogte worden gehouden.

2. Kringloopwinkel/opslagruimte
Indien de garage naast Het BrandtWeer te huur komt is het idee aanwezig om daar een kringloopwinkel op te starten.
De kringloopwinkel kan een plek zijn waar diverse wijkbewoners werkervaring op kunnen doen, maar ook op vrijwillige basis actief kunnen zijn.
Voor de bewoners is het een aanvulling op het bestaande winkelbestand.
Winkelbezoek kan de aanleiding zijn tot deelname aan de andere activiteiten van Het BrandtWeer. De opbrengsten kunnen terugvloeien in de organisatie t.b.v. de te maken kosten voor coördinatie, beheer, huur, activiteiten, etc.

Het verkrijgen van meer ruimte is gelijk de oplossing voor het huidige gebrek aan opslagruimte en opent de mogelijkheden voor aanschaf en opslag van spullen die in de gehele wijk gebruikt kunnen worden bij sociale cohesie verhogende activiteiten (Wijkoverleg oud-Koog, Stichting Koogerpark, Winkeliersvereniging Rondje Koog, straatfeestjes, etc.). Denk hierbij aan biertafels en banken, grote barbecue, tuingereedschap, veeg en schoonmaakartikelen, geluidsinstallatie, licht, overkappingen, etc.

3. Haal- en brengservice voor mindervalide
Het (op verzoek) vervoeren van mindervalide buurtbewoners naar en van de activiteiten is een wens die hopelijk vervuld wordt in 2012.
Ook deze bewoners moeten in Het BrandtWeer kunnen komen en meedoen.

4. Politiek café
Op regelmatige basis (bijv. 1 x per maand) op de zondagmiddag o.l.v. een onafhankelijke gespreksleider. De gespreksleider legt een of meerdere actuele stellingen voor waarop de diverse politieke vertegenwoordigers in het panel en het publiek kunnen reageren.
De burgers worden op deze manier meer betrokken bij de plaatselijke politiek waardoor de politieke partijen meer feedback maar ook nieuwe input voor hun partijprogramma’s krijgen.

5. In groepsverband de kilo’s te lijf
De groep bewoners die uit zichzelf geen diëtiste of sportschool bezoekt is onze doelgroep. O.l.v. een coach komt de groep die wil afvallen elke week bijeen. Zij nemen op de weegschaal plaats en praten over hoe het gaat. Daarnaast krijgen zij 1x per maand een persoonlijk voedingsadvies op maat en 1 x per week bewegen o.l.v. een sportcoach.

6. Ontmoet de straat
Het doel: de bewoners van één straat (of klein buurtje) de ruimte in Het BrandtWeer geven om elkaar op een zondagmiddag te ontmoeten.
Er kan ook bijv. een verbindend thema aan worden verbonden: een schrift waarin alle bewoners (thuis) een stukje over hun zichzelf mogen schrijven, voorzien van foto’s, tekeningen, etc. Op deze manier ontstaat een waardevol tijdsdocument per straat voor de toekomst.

7. Donderdag=doeavond
Vanaf januari: elke donderdagavond van 19.30 tot 21.30 kan men terecht bijdiverse workshops en activiteiten, belangeloos gegeven door buurtbewoners. Van aquarelleren tot een workshop bandenplakken en van een inloop handwerkcafé tot een workshop ontspanning massage.

D. Vrijwilligers
-groei: naar verwachting zal in 2012 het aantal activiteiten nog iets stijgen en zal zodoende het aantal vrijwilligers mee gaan groeien.
Indien er een kringloopwinkel gerealiseerd kan worden zal het aantal vrijwilligers, afhankelijk van het aantal dagdelen dat men open kan zijn, toenemen.
-scholing: er zullen door de vrijwilligers Kennis-café’s en andere cursussen (bijv. reanimatie, sociale hygiëne, e.h.b.o., etc.) worden bezocht die verband houden met het vrijwilligerswerk.
Om scholing te kunnen bekostigen zal er echter eerst gezocht moeten worden naar financiën….
-beloning: twee maal per jaar wordt er een activiteit voor de vrijwilligers georganiseerd.

E. De bezoekers
Het streven is om, naast de huidige bezoekers, meer jongeren, allochtonen en mindervalide bewoners te trekken. Deze groepen zijn momenteel ondervertegenwoordigd met als uitzondering de ontmoetingsactiviteiten op de zondagmiddagen.
Door regelmatig bijv. een politiek café te organiseren op de zondagmiddag kunnen de diverse bevolkingsgroepen elkaar laagdrempelig ontmoeten.
Het hebben van een haal- en breng service voor mindervalide bewoners zou hier ook aan kunnen bijdragen.
Het doel is om de bezoekers van Het BrandtWeer een gevarieerde mix te laten zijn van jong en oud, gezond of met beperkingen, allochtoon en autochtoon.

F. De coördinator
De organisatie streeft er naar om de coördinator een contract voor 8 uur per week aan te kunnen bieden in 2012.

G. Website en P.R.
T.b.v. de website is het wenselijk om een vrijwilliger te vinden die tijdens de activiteiten foto’s neemt en een bijbehorend verslagje schrijft voor de website.
Het maken en verspreiden van een maandelijkse digitale nieuwsbrief is een voordelige manier om de activiteiten bij meer wijkbewoners onder de aandacht te brengen.
Het flyeren en het ophangen van de posters zal gewoon doorgaan. Ook is het een idee om, naast de Hyves account voor de kinderactiviteiten, een Facebook en een Hyvesaccount aan te maken voor Het BrandtWeer.

H. De activiteiten van Het BrandtWeer
-Vaste activiteiten
Het is een wens om, op regelmatige basis, op de zondagmiddag een politiek café te laten plaatsvinden. Op deze wijze raken de bewoners meer betrokken bij de plaatselijke politiek.
De donderdagavonden (donderdag doe-avond) krijgen een creatief karakter, met ruimte voor aquarelleren, handwerken, handvaardigheid, tekenen, etc.
De dinsdag- en donderdagochtenden blijven als koffie-inloop ochtenden fungeren.
De vrijdagavonden worden ingevuld met eetcafés en culturele programmeringen.
De kinderactiviteiten blijven op de woensdag- en vrijdagmiddagen plaatsvinden.

-incidentele activiteiten
De diverse feestdagen maar ook bijv. de rommelmarkt vallen hier onder.
Nieuw te ontwikkelen activiteiten kunnen bijv. gericht zijn op bewegen (wandelen, fietsen, sporten, etc.), voeding (kookcursussen, adviezen, etc.), opvoeding (lezingen, cursussen, workshops, etc.), spiritualiteit(lezingen, cursussen, workshops, etc.).

Activiteiten 2012

aquarelleren creatief wekelijks
handwerkcafé creatief wekelijks
kralenworkshop creatief maandelijks
kerststukjes maken creatief 1 x per jaar
lezing/film/diavoorsteling cultureel 8 x per jaar
film voor volwassenen cultureel 9 x per jaar
De Koog Dicht, poëzie cultureel 3 x per jaar
week van de amateurkunst cultureel 1 x per jaar
Luilak kinderen 1 x per jaar
knutselen kinderen kinderen maandelijks
kinderfilm (in vakanties extra films) kinderen 13 x per jaar
kinderkookcafé kinderen 5 x per jaar
voetbalplaatjesruildag kinderen 1 x per jaar
koffie inloop op dinsdagochtend ontmoeting wekelijks
koffie inloop op donderdagochtend ontmoeting wekelijks
ontmoetingsmiddag op zondagmiddag ontmoeting wekelijks
rommelmarkt ontmoeting maandelijks
bingo, dansavond, etc. ontmoeting 3 x per jaar
motortoertocht ontmoeting 2x per jaar
eetcafé ontmoeting 2 x per maand
kerstinloop ontmoeting 1 x per jaar
Koninginnedag ontmoeting 1 x per jaar
Dag van de Dialoog ontmoeting 1 x per jaar
grote rommelmarkt t.b.v. inventarisactie ontmoeting 1 x per jaar
burendag ontmoeting 1 x per jaar
nog te ontwikkelen activiteiten overig 10 x per jaar
totaal:300 dagdelen met activiteiten en ongeveer 4358 bezoekers

I. Verhuur
De organisatie streeft naar verhuur aan vaste huurders (verenigingen) die de ontmoeting tussen bewoners bewerkstelligen en/of een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Ook bij de incidentele verhuur staat dit streven voorop.
In verband met de bovenburen is het zaak om strikt de regels t.a.v. muziek en geluidsoverlast te blijven hanteren.

J. Inventaris en onderhoud
Het is de intentie van de organisatie om de vloer en de meubilering van de zaal en keuken in 2012 te vernieuwen. Dit zal worden bekostigd m.b.v. fondsenwerving, de rommelmarktopbrengst en/of andere middelen.
Het schoonmaakonderhoud zal worden geoptimaliseerd door het op regelmatige basis in de was laten zetten van de marmoleumvloeren en het aanbrengen van een goed afneembare wand afwerking in de keuken.
Onder het aanrechtblad in de keuken zal een extra aantal kastjes worden aangebracht t.b.v. van de benodigdheden van het eetcafé.

Samenvatting 2011/2012
2011
-het bestuur werd uitgebreid met een penningmeester,
-het bestuur kwam geregeld bijeen,
-de coördinator heeft bij gebrek aan een secretaris deze taak op zich genomen,
-de organisatie groeide van 8 vrijwilligers naar 32 vrijwilligers,
-een aantal bezoekers is actief geworden als vrijwilliger,
-er werden t.b.v. de 179 dagdelen met activiteiten en andere werkzaamheden in totaal 3261 uren gewerkt door de vrijwilligers
-er vonden 10 vrijwilligersbijeenkomsten plaats, die gemiddeld door 15 vrijwilligers werden bezocht,
-er werd door een drietal vrijwilligers een Kenniscafé bezocht over Eenzaamheid,
-de vrijwilligers hebben een kookworkshop en een etentje aangeboden gekregen,
-de vrijwilligers werden genomineerd voor de vrijwilligersprijs 2011,
– 2524 wijkbewoners bezochten de activiteiten,
-de coördinator heeft de organisatie structuur gegeven, de vrijwilligers begeleid en 208 uren betaald en 624 uren op vrijwillige basis gewerkt,
-de maandelijkse poster en flyer werd 7 maal huis aan huis verspreidt,
-Rondje Koog heeft 9x de aangeleverde kopij gepubliceerd,
-er werd een Hyves account ontwikkeld,
-de Voedselbank maakte 9 maal gebruik van de ruimte,
-er waren 5 vaste huurders,
-er waren 19 verschillende incidentele huurders, zowel particulieren als organisaties,
-de inventaris van de keuken werd flink uitgebreid met o.a. een groot fornuis,
-nadat de vrijwillige schoonmaak niet meer toereikend was is er een betaalde kracht aangetrokken voor gemiddeld 4 uur per week,
-een kringloopmarkt en het aanschrijven van een fonds zorgden voor een nieuwe vloerafwerking in de barruimte,

de plannen voor 2012
-het uitbreiden van het aantal bestuursleden,
-het optimaliseren van de organisatie en de ontmoetingsruimten,
-de activiteiten uitbreiden met het opzetten van een politiek café, een wijk-netwerkcafé, een kringloopwinkel in de wijk, een breng- en haal service voor buurtbewoners, een gewichtsverliesgroep, een 25-tal “ontmoet de straat” bijeenkomsten en een gevarieerde programmering op de donderdag-doeavonden,
-in totaal minimaal 300 dagdelen met activiteiten draaien,
-ongeveer 5.000 bezoekers zien te trekken,
-de participatie van de bewoners en het aantal activiteiten uitbreiden,
-scholing aanbieden aan vrijwilligers,
-tweemaal per jaar een activiteit voor de vrijwilligers organiseren,
-de bezoekersgroep uitbreiden met meer jongeren, allochtonen en mindervalide bewoners,
-zorgen voor betaalde coördinatie-uren,
-naast de bestaande P.R. activiteiten een digitale nieuwsbrief ontwikkelen en verspreiden,
-meer verenigingen en maatschappelijk zinvolle organisaties als vaste huurder binnen halen als huurders,
-de zaal + keuken voorzien van nieuwe vloerbedekking en meubelen,
-het vloeronderhoud optimaliseren,
-extra kastruimte aan brengen in de keuken.

Met goedkeuring van het bestuur opgemaakt,
07-01-2012
Anneke Steemers,
coördinator

Geef een antwoord