Verslag Repair Café 2013

Repair Café 2013, wat was het een hit!
Op zaterdag 14 september was Repair Café Het BrandtWeer een feit. Joop de Kok initiatiefnemer van Repair Café het Zonnehuis te Wormerveer, het eerste Repair Café in de Zaanstreek, verrichte de officieel opening. Leny Vissers- Koopman, familie en vrienden van Het BrandtWeer waren allen van de partij om deze heugelijke dag mee te vieren.

Wat vooraf ging:
In januari werd er gevraagd door het bestuur van Het BrandtWeer na te denken over andere invullingen in Het BrandtWeer. Wat konden wij de buurt nog meer geven?
Het idee van een Repair Café was al eens eerder genoemd, maar nooit van de grond gekomen. Mirjam, een vrijwilliger, heeft het idee nogmaals bekeken en heeft zonder dat er vrijwilligers waren toch de stoute schoenen aangetrokken en is aan de slag gegaan. In februari was er een afspraak op de hoofd locatie van stichting Repair Café te Amsterdam. Ron, ook een vrijwilliger, hoorde van het idee en wilde heel graag mee doen. Na een warm welkom en een fijn gesprek waren deze twee vrijwilligers niet meer te stoppen. Met 11 vrijwilligers gingen zij op 14 september van start.
Niet lang daarna is ook in het Darwinpark een Repair Café gestart. De drie Repair Cafés werken nu nauw samen om de afvalberg van de Zaanstreek iets te verminderen.
Door de vrijwilligers werd er hard gewerkt aan naamsbekendheid, en steeds meer inwoners wisten de Repair Cafés te vinden. Krantenartikels, interviews op de radio en zelfs een tv uitzending met Ron en Joop bij Koffie tijd waren het resultaat. Facebook, Repair Cafe Zaanstreek ging de lucht in. Maar de kers op de taart was toch wel de uitzending van 3 november. Joop (Repair café het Zonnehuis) mocht de oprichtster van stichting Repair Café bij kanjers van goud en speldje opspelden.

In oud Koog staat de teller nu op:
Drie Repair Cafés die plaats vonden op 16 september, 12 oktober en 9 november.
68 Producten werden aangeboden voor reparatie, waarvan 34 producten werden gered,
8 half, met advies en 26 die helaas niet meer gemaakt konden worden. 11 Vrijwilligers bij de start en nu 14. Meerdere vrolijke en lieve verhalen. 12 Potten koffie en 5 kannen thee. 1 Pan soep en een heleboel koekjes!

2014
Op zaterdag 11 januari gaan de vrijwilligers weer aan de gang en zal er elke tweede zaterdag van de maand een Repair Café zijn in Het BrandtWeer. Mooie verhalen zullen volgen…

Dank aan:
Repair Café Het BrandtWeer is meden mogelijk gemaakt door een donatie uit het bestuur van Het BrandtWeer, bewonersraad Parteon, gemeente Zaanstad en het gedoneerde gereedschap door bewoners uit de Zaanstreek.
Maar vooral door de nu 14 telende Repair Café vrijwilligers die zonder gewin zich inzetten!

Door Mirjam Duprez

Vrijwilliger(s) Tieneractiviteiten

Vrijwilliger(s) gezocht voor een nieuw te starten activiteit.

Vanaf september willen wij een nieuwe activiteit opstarten. Deze activiteit is gericht op tienermeiden vanaf 12/13 jaar. Het is de bedoeling om 1 keer per 2 weken samen te komen in het Brandtweer. Tijdens deze bijeenkomsten worden er activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld samen een film kijken, een creatieve workshop volgen e.d.. Het doel van deze activiteit is de meiden een eigen plekje te kunnen geven waar ze elkaar kunnen ontmoeten en het zorgen voor mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Hiervoor zoek ik een (of meer) enthousiaste, gemotiveerde vrijwilliger(s) van minimaal 25 jaar.

Wat wij van je vragen:
* Als vrijwilliger organiseer en voer je zelfstandig de activiteit uit die gericht is op de doelgroep.
* Je draagt zorg voor de werving van de tieners voor de activiteit.
* Je kunt goed samenwerken met andere vrijwilligers.

Waar je aan moet voldoen:
* Je kunt vanuit deze doelgroep denken.
* Je bent in staat om aansprekende activiteiten te bedenken.
* Zo’n twee uur beschikbaar zijn op de vrijdagmiddag of -avond (i.o.).

Wij bieden je:
als eerste een warm welkom! Daarnaast zal de coördinator van de jeugd- en kinderactiviteiten je helpen en begeleiden tijdens het opzetten van deze activiteit.

Is deze vacature wat voor jou? Of wil je meer informatie? Mail dan naar kinderen@hetbrandtweer.nl o.v.v. Vacature tieneractiviteit.

jaarverslag 2012

1. Inleiding

In 2012 is Het BrandtWeer geworden tot wat het is: een prachtig opgeknapte, goed geoutilleerde ontmoetingsplaats voor bewoners en verenigingen van oud-Koog.
Een bruisende plek waar men elkaar ontmoet tijdens de diverse activiteiten, georganiseerd door buurtbewoners of de huurders, waarbij men elkaar inspireert en aanzet tot het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe ideeën die de leefbaarheid in oud-Koog ten goede komen.
Of Het BrandtWeer in staat is om in 2013 zonder volledig bestuur en zonder betaalde coördinator te gaan draaien zal moeten gaan blijken.

10-01-2013
Anneke Steemers,
Buro Bezig
www.burobezig.nl

2. Het bestuur
Na de toetreding van Annabelle Onrust als voorzitter in juni 2010 is sinds augustus 2011 de heer Ad van Os actief als penningmeester. Hij wordt daarbij ondersteund door een vrijwilliger. Op 01-01-2012 werd hij ingeschreven als bestuurslid.
Een secretaris is in drie jaar tijd nooit gevonden.
De coördinator heeft in 2012, net als in 2011, de taken op het gebied van secretariaat/p.r./beheer op zich genomen om de organisatie goed te kunnen laten functioneren. Er is meerdere malen een vacature geplaatst zowel intern als extern maar beiden hebben helaas geen nieuwe kandidaten opgeleverd.

Werkgroepen
Om de werkzaamheden wat beter te kunnen verdelen zijn er “werkgroepen” geformeerd.
Iedere werkgroep heeft een eigen verantwoordelijkheid.
Ineke van Venetiën heeft de verhuur- en inkoopactiviteiten onder haar hoede genomen en samen met Loes Komen coördineert zij sinds september de vrijwilligers.
Ron Margarita is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en Monique Zitman heeft sinds oktober de website, de vormgeving en distributie van de flyers/posters onder haar hoede. Zij hebben allen aangegeven niet tot het bestuur te willen toetreden.

3. De vrijwilligers
Eind december telt de organisatie 33 vrijwilligers die zich ieder op zijn/haar eigen manier voor de organisatie inzetten. Zij houden zich bezig met het organiseren en begeleiden van de activiteiten, klussen, verhuuractiviteiten, schoonmaken en P.R. werkzaamheden. Soms structureel één maal per week, maar ook één maal per maand of incidenteel.
De leeftijd varieert tussen de 20 en 76, waarbij er een piek is te constateren tussen de 40 en 60 jaar.

Vrijwilligersaanwas
Eind 2011 waren er 33 vrijwilligers actief.
In het eerste kwartaal groeide het aantal vrijwilligers met 2, het tweede kwartaal met 1, het derde kwartaal met 2, en het 4e kwartaal met 2. In totaal verlieten 7 vrijwilligers de groep zodat er op 31-12-2012 33 vrijwilligers actief waren.

Het gebeurde, net als in 2011, regelmatig dat bezoekers ook vrijwillig actief werden.
Ook familieleden van de vrijwilligers raakten betrokken; partners die gingen meehelpen tijdens een activiteit of mee hielpen met het klussen waren geen uitzondering.

Vrijwilligersuren
Eind december was er voor 301 geprogrammeerde activiteiten in totaal 2.500 uur werk verricht.
Aan het vrijwilligersoverleg (10x):480 uur, het klussen en herinrichten : 1.020 uur, schoonmaken 250 uur, p.r. werkzaamheden 200uur en de werkzaamheden die voortkomen uit de verhuur 150, komen daar nog eens zo’n 2.100 uur bij.
In totaal spreken we dan van 4.600 uur verricht werk.
In de zomermaanden (juli en augustus) was Het BrandtWeer gesloten i.v.m. de vakantieperiode en de renovatie van het pand.

Vrijwilligersoverleg
Elke maand (10x) was er een vrijwilligersbijeenkomst waaraan gemiddeld 12 vrijwilligers deelnamen. Tijdens deze bijeenkomsten besprak men de notulen van de vorige bijeenkomst, de activiteiten van de verstreken maand, de lopende maand en het voorlopige programma voor de aankomende maand, en wat er verder ter tafel kwam. Daarnaast waren een aantal kleine werkgroep overleggen m.b.t. de diverse activiteiten (eetcafé, kinderactiviteiten).
Doordat Het BrandtWeer een platte organisatie is heeft de besluitvorming een hoog democratisch gehalte. Dit zorgde er voor dat de vrijwilligers zich flink betrokken en gemotiveerd voelen.

Vrijwilligerswaardering
Op 11-02 werd er een uitje georganiseerd naar de Saense Handboog Skutters. De vrijwilligers konden aldaar o.l.v. instructeurs leren handboog schieten.

T.b.v. de “vriendjes van Het BrandtWeer” en de vrijwilligers werd er op 01 juni een gezellige bijeenkomst met hapjes, drankjes en live muziek georganiseerd.

De vrijwilligers werden in september genomineerd voor de vrijwilligersprijs 2012, 3 van hen gingen naar de uitreiking.
Bij ziekte werden er regelmatig kaartjes verstuurd en soms bloemen bezorgd.

Bij de kerstinloop van 22-12 waren er voor de vrijwilligers en “vriendjes” voorkeurskaarten ter beschikking van de cabaretvoorstelling van “De Vurige Vrouwen”.

4. De bezoekers
De groep bezoekers was stabiel en breidde zich langzaam uit. Een aantal bezoekers bezocht ook meerder activiteiten.
Voor hen was Het BrandtWeer de huiskamer van oud-Koog.
Ook bewoners van buiten de wijk vonden hun weg naar Het BrandtWeer.
Door de variatie in de activiteiten kwamen er veel verschillende soorten bezoekers.
De leeftijden liepen uiteen van 6 tot 85, dit was afhankelijk van de soort activiteit.
Het aantal bezoekers stond eind december op 3200 stuks.
Dit waren uitsluitend bezoekers van de activiteiten die door de vrijwilligers van Het BrandtWeer werden georganiseerd.
De bezoekersaantallen van de vaste huurders en incidentele huurders zijn hier niet in meegenomen.

5. De coördinator
In 2012 werden door haar de volgende werkzaamheden verricht:
-aanpassen van huurprijzen, contracten en huisregels,
-schrijven van de diverse uitnodigingen en nieuwsbrieven, intern,
-schrijven van een maandelijkse digitale nieuwsbrief,
-schrijven van persberichten, incidenteel en structureel,
-schrijven van beleidsstukken,
-aansturen van de vrijwilligers tot september,
-organiseren en leiden van het maandelijkse vrijwilligersoverleg tot september,
-programmeren van de maandelijkse activiteiten,
-bijhouden van de website, sinds oktober i.s.m. een vrijwilligster,
-bijhouden van de activiteiten/verhuur agenda, i.s.m. een vrijwilligster,
-regelen van de verhuur aan derden i.s.m. een vrijwilligster,
-vormgeving van het drukwerk (flyers, posters), per oktober i.s.m. een vrijwilligster,
-overleg voeren met en ondersteuning geven aan het bestuur,
-offertes aanvragen,
-begrotingen opstellen,
-fondsen werven t.b.v. de renovatie en herinrichting,
-coördineren en inkoop materiaal t.b.v. de te verrichten klussen,
-organisatie van culturele en eenmalige activiteiten (bedankworkshop voor vrijwilligers, grote rommelmarkt, Koninginnedag, bedankavond voor vriendjes en vrijwilligers, open huis avond, kerstinloop).
-bezoeken van gemeentelijke bijeenkomsten,
-bezoeken van de openbare wijkoverlegvergaderingen,,
-bezoeken van landelijke bijeenkomsten en het voeren van overleg met het LSA,
-op orde houden van het gebouw,
-eindverantwoording dragen over alle inkomende en uitgaande zaken.

In 2012 werd de coördinator betaald uit restanten van aangevraagde Vogelaarvouchers en wijkbudget. De coördinator heeft 624 uren op vrijwillige basis gewerkt, betaald werd zij voor 416 uren op ZZP-basis.

Gemeente Zaanstad waardeerde de inzet van Het BrandtWeer maar wilde voor 2013 geen gelden ter beschikking stellen voor een vakkracht.
Het BrandtWeer had eind 2013 zelf een kleine financiële buffer.
Door het aanstellen van een coördinator zou deze echter snel verdwijnen hetgeen niet wenselijk zou zijn.

6. P.R.
Website
De website ging in september 2012 over op een ander content management system en heeft een andere vormgeving gekregen.
De coördinator hield i.s.m. een vrijwilligster de website op orde.

Drukwerk uitingen
De maandelijkse flyer werd 10 maal huis aan huis verspreid en zo ook de maandposter
( hing op 20 adressen).
Kleine posters m.b.t. de activiteiten werden maandelijks op de roldeur bevestigd.
In december werd er een speciale verhuurfolder ontworpen, deze werd eind december huis aan huis worden verspreidt.
T.b.v. de “Ontmoet de Straat”actie werden in maart folders, posters en uitnodigingen gedrukt.
De 6 dubbele posterborden werden geregeld gebruikt voor de aankondiging van de diverse activiteiten.

Persberichten“Rondje Koog” heeft elke maand de ingestuurde berichten geplaatst, soms met foto.
De Zaankanter, het Zondagochtendblad en het Noord-Hollands Dagblad plaatsten ook zeer regelmatig de aangeleverde kopij.

Social media
Er werd in oktober door een vrijwilliger een facebook account aangemaakt t.b.v. Het BrandtWeer. Ook werd er een twitter account aangemaakt.

“Vriendjes”
Op alle flyers van 2012 stond de uitnodiging om “vriendje” van Het BrandtWeer te worden. T.b.v. de “vriendjes” en de vrijwilligers werd er op 01 juni een gezellige bijeenkomst met hapjes, drankjes en livemuziek georganiseerd. Ook hadden zij het 1e recht op kaarten voor de cabaretvoorstelling tijdens de kerstinloop.
De “vriendjes” ontvingen een persoonlijke uitnodigingen voor de beide activiteiten.

7. De activiteiten van 2012
Er werden 209 dagdelen met activiteiten t.b.v. de wijk georganiseerd.
De volgende activiteiten werden één of meerdere keren geprogrammeerd:
aquarelleren, anti-stress bijeenkomsten, bingo, breicafé’s, creatieve workshops, Koninginnedag, eetcafés, filmvertoningen voor volwassenen en kinderen, kerstinloop, kerststukjes maken, kinder kookclubs, koffie-inloop ochtenden, de grote kringloopmarkt, lezingen, lezerskringbijeenkomsten, ontmoetingsmiddagen, Ontmoet de Straat bijeenkomst, Open Huis avond, rommelmarkten, spelletjesavonden, spirituele bijeenkomsten, straatspeeldag en wandelen met de wijk.

8. De vaste huurders
Naast de vaste huurders werd Het BrandtWeer 12 x belangeloos ter beschikking gesteld aan de Voedselbank t.b.v. intakegesprekken met nieuwe klanten en het uitdelen van de pakketten.

De huurders in 2012 waren: de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, het wijkoverleg Oud-Koog , de SP, de vrienden van de Koger Brandweer, RAAZ (t/m 1e kwartaal), Yoga o.l.v. Mevr. Kwint (t/m 1e kwartaal) en een Lotusvereniging (vanaf 4e kwartaal).
Op de oud-brandweerlieden en het wijkoverleg na zijn de verenigingen open voor leden en stimuleren zij de ontmoetingen tussen wijkbewoners. In totaal werden 171 dagdelen door hen gehuurd.

“Kruisbestuiving”
De HVKZ heeft 8 x een lezing georganiseerd die behalve voor haar eigen leden ook openbaar toegankelijk was. De HVKZ huurde 20 extra dagdelen in vanwege de intakegesprekken en de filmopnames t.b.v. het project “Spuitgasten”.
De vrienden van de Koger Brandweer hebben hier aan meegewerkt, zowel in de werkgroep van de tentoonstelling en het boek als aan het tot stand komen van de film.

Beëindiging huurcontract
Huurder RAAZ vertrok per 01-04-2012 vanwege de flinke huurstijging.
Er moest door het BrandtWeer heel veel worden nabetaald op de energierekening vanwege het veelvuldig gebruik van de ruimte door RAAZ (8 dagdelen per week).
De huur stond niet in verhouding tot de gemaakte kosten.
De huur was in 2010 vastgesteld zonder dat men op dat moment wist wat de vaste lasten zouden worden.
De verwachting dat RAAZ jongeren zou aantrekken naar het BrandtWeer werd helaas niet gehonoreerd.
De yogalessen van mevr. Kwint werd op 01-04 gestopt wegens ongeschiktheid van de ruimte, het was te koud op de vloer om ontspannen te kunnen liggen.

9. De incidentele verhuur
Bewoners en organisaties konden zelf de ruimten huren t.b.v. bijeenkomsten, vergaderingen, recepties, workshops, cursussen etc.
In totaal werden de diverse ruimten 93 dagdelen verhuurd en werden er 50 facturen verzonden.

10. Inventaris/onderhoud

Inventaris
De inventaris werd vervangen en gecompleteerd met: 36 nieuwe stoelen en 6tafels in de zaal, keuken.
Voor de vergaderruimte werden 2 vergadertafels geschonken door ZVH.
Er werden 10 nieuwe TL verlichtingsarmaturen, een intercomsysteem met elektrisch deurslot, nooduitgangvoorzieningen, een tochthal met plafond en gordijnen bij de entree, dorpels onder de toegangsdeur en roldeur, een keukenbuffet, sfeerverlichting, een kast voor de stereoapparatuur in de zaal en 4 verrijdbare scheiding- c.q. expositiewanden aangeschaft.

Onderhoud en schoonmaak
Er werd er een betaalde schoonmaker ingezet.
Daarnaast werden er diverse technische klussen verricht door de vrijwilligers.

Nieuwe vloerbedekking en meubilair
T.b.v. het aantrekken van meer huurders werd bedacht dat de zaal- keuken en vergaderruimte moesten worden opgeknapt.
In maart werd er een grote kringloopmarkt georganiseerd waarbij de opbrengst
(€ 1.000,-) bestemd was t.b.v. de nieuwe vloerbedekking (marmoleum) ter vervanging van de oude situatie (betonvloer en versleten marmoleum), , meubilair en inrichting in zaal, keuken en vergaderruimte.
Het Oranjefonds, P.M. Duijvisfonds, Bewonersvereniging Parteon, Hendrik Sweepefonds, Jacob Stinsfonds, Tate en Lyle en het wijkoverleg van Oud-Koog droegen in totaal € 13.000,- bij.

11. Plannen voor 2013

A. Het bestuur
De voorzitter heeft in 2012 meerdere malen aangegeven te willen stoppen met haar functie. Zij heeft te kennen gegeven dat zij in 2013, net als in 2012, onvoldoende tijd ter beschikking zal hebben om haar functie te kunnen uitoefenen.

Gevaar voor de continuïteit
Door het ontbreken van voldoende capabele bestuursleden (er is na het eventuele vertrek van de voorzitter nog slechts een penningmeester over) en het wegvallen van de coördinator wordt de continuïteit van Het BrandtWeer ernstig bedreigd.

Gemeente Zaanstad en haar connectie met Het BrandtWeer
De gemeente is op de hoogte van de ontwikkelingen in Het BrandtWeer en de onzekerheid inzake het voortbestaan. Ondanks de voorbeeldfunctie van het “eigen kracht initiatief” heeft men nooit Het BrandtWeer als pilotproject willen ondersteunen.

De gemeente er voor gekozen om voor 2013 een bedrag van € 6.000,- en voor 2014 een toezegging van € 3.000,- ter beschikking te stellen en in het geheel geen geld te geven voor het behoud van een vakkracht.
Van Het BrandtWeer wordt voor deze bijdrage, naast het organiseren van activiteiten voor de wijkbewoners, nog een tegenprestatie verwacht: het huisvesten van de wijkmanager. Omgerekend staat deze tegenprestatie voor € 1.050,- op jaarbasis (uitgaande van een berekening op basis van het lage verenigingstarief).
De wijkmanager gaat 1 dagdeel per week trachten de bewoners uit de wijk te ondersteunen. Deze ondersteuning is met name gericht op het vinden van (financiële) middelen om de uitvoering van de ideeën van de bewoners te kunnen verwezenlijken.

Voor 2013 is het subsidiebedrag net voldoende om het gat in de begroting te dichten, of er voor 2014 voldoende huurinkomsten binnen komen zal moeten gaan blijken.

B. Doel en beleid
Uitbreiding van het aantal bestuursleden zal de hoogste prioriteit voor het huidige bestuur moeten hebben.
Alternatief: het bestuur gaat trachten een (door anderen) betaalde vakkracht te verkrijgen om de continuïteit van het bewonersbedrijf te waarborgen, of m.b.v. de nu aanwezige vrijwilligers de te verrichten taken te verdelen.
Ook het zoeken naar andere, voldoende inkomsten genererende activiteiten heeft een hoge prioriteit.

C. De plannen voor de activiteiten in 2013
Gezien de onzekere situatie staan er geen grote plannen voor 2013 op de rol.
De huidige activiteiten: film- middagen en avonden, koffie inloopochtenden, eetcafés, kinder kookclub, aquarelleren, bingoavonden, lezingen, de leesgroepbijeenkomsten en de spirituele workshops zullen blijven doorgaan. Er zal, voor zover nu bekend, als enige nieuwe activiteit voor 2013 een wijkcafé worden geprogrammeerd, aansluitend op het eetcafé.
Of de incidentele en culturele activiteiten nog zullen worden voortgezet zal bij het ontbreken van een coördinator afhangen van het bestuur en de vrijwilligers.

D. Vrijwilligers
Door de onzekere situatie is het niet ondenkbaar dat vrijwilligers zullen gaan afhaken,
-scholing: er zullen door de vrijwilligers indien gewenst Kennis-café’s en andere cursussen (bijv. reanimatie, sociale hygiëne, e.h.b.o., etc.) kunnen worden bezocht die verband houden met het vrijwilligerswerk,
-beloning: twee maal per jaar zal er door het bestuur een activiteit t.b.v. de vrijwilligers worden georganiseerd.

E. De bezoekers
Het streven is om, naast de huidige bezoekers, meer jongeren, allochtonen en mindervalide bewoners te trekken. Deze groepen waren ondervertegenwoordigd.
Het doel is om de bezoekers van Het BrandtWeer een gevarieerde mix te laten zijn van jong en oud, gezond of met beperkingen, allochtoon en autochtoon.
Het zal een goed plan en menskracht gaan vergen om dit te kunnen bereiken.

F. Website en P.R
De website wordt bijgehouden door een vrijwilligster. Voor de programmering en de daaraan gekoppelde p.r.uitingen zal er een oplossing moeten komen.

G. Verhuur
De organisatie streeft naar verhuur aan vaste huurders (verenigingen) die de ontmoeting tussen bewoners bewerkstelligen en/of een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. In verband met de bovenburen is het zaak om strikt de regels t.a.v. muziek en geluidsoverlast te blijven hanteren. Dit sluit helaas veel verhuuractiviteiten uit. Omwille van de goede verstandhouding met de bovenburen is het niet wenselijk om hen te belasten met geluidsoverlast.
J. Inventaris en onderhoud
De wens bestaat om de barruimte te moderniseren. Of dit gaat gebeuren hangt af van de ontwikkelingen op het bestuurlijke vlak.

Samenvatting 2012/2013
2012-het bestuur werd niet uitgebreid, de voorzitter heeft aangegeven te willen stoppen,
-het bestuur kwam geregeld bijeen,
-de coördinator heeft de secretariële taken verricht,
-de organisatie bleef stabiel met 33 vrijwilligers
-een aantal bezoekers is actief geworden als vrijwilliger,
-er werden t.b.v. de 209 dagdelen met activiteiten en de andere werkzaamheden in totaal 4.600 uren gewerkt door de vrijwilligers
-er vonden 10 vrijwilligersbijeenkomsten plaats, die gemiddeld door 12 vrijwilligers werden bezocht,
-de vrijwilligers hebben een middag met een workshop Handboogschieten en een gezellige avond met een cabaretoptreden aangeboden gekregen,
-de vrijwilligers werden genomineerd voor de vrijwilligersprijs 2012,
– 3110 wijkbewoners bezochten de wijkactiviteiten,
-de coördinator heeft de organisatie structuur gegeven, de vrijwilligers begeleid en 416 uren betaald en 624 uren op vrijwillige basis gewerkt,
-de maandelijkse poster en flyer werd 10 maal huis aan huis verspreidt,
-Rondje Koog heeft 10 x de aangeleverde kopij gepubliceerd,
-er werd een Facebook en Twitter account ontwikkeld,
-de Voedselbank maakte 12 maal belangeloos gebruik van de ruimte,
-er waren 7 vaste huurders,
-er waren 30 verschillende incidentele huurders, zowel particulieren als organisaties,
-het meubilair en de vloerafwerking van de zaal, keuken en vergaderruimte werden vernieuwd, diverse bouwkundige aanpassingen werden verricht,
-de herinrichting en renovatie werden m.b.v. fondsenwerving en een rommelmarkt gefinancierd ( € 14.000,-), en met heel veel vrijwillige inzet gerealiseerd,
-het plan om pilotproject te worden bij het LSA werd niet door het bestuur ondersteund,
-gemeente Zaanstad heeft € 6.000,- ter beschikking gesteld voor 2013 en € 3.000,- voor 2014, echter geen budget voor het aanstellen van een betaalde coördinator.

de plannen voor 2013
De continuïteit te waarborden door:
a. het uitbreiden van het aantal bestuursleden,
b. of het vinden van financiers voor het aanstellen van een betaalde coördinator,
c. of het vinden van vrijwilligers die de huidige taken van de coördinator gaan overnemen,
-in totaal 210 dagdelen met activiteiten voor en door bewoners te programmeren,
-ongeveer 3.500 bezoekers te trekken,
-een workshop sociale hygiëne aan te bieden aan de barvrijwilligers,
-tweemaal per jaar een gezamenlijke activiteit voor de vrijwilligers/”vriendjes” te organiseren,
-de bezoekers/vrijwilligersgroep uit te breiden met meer jongeren, allochtonen en mindervalide bewoners,
-meer verenigingen en maatschappelijk organisaties als vaste huurder binnen halen,
-meer incidentele verhuur te plegen.

Met goedkeuring van het bestuur opgemaakt,
10-01-2013

Anneke Steemers,
Buro Bezig,
www.burobezig.nl

Prijzen commerciële/particuliere huurders

Voor bedrijven, organisaties, maar ook voor particulieren zijn onze ruimten te huur.
Een receptie, een vergadering, een workshop of gewoon uw verjaardag.

Commerciële huurbepalingen:
* Een commerciële huurder is bijvoorbeeld een particulier, bedrijf of organisatie die recepties, workshops, cursussen, bijeenkomsten of activiteiten etc. organiseert.

* Bij openbare toegankelijke activiteiten, georganiseerd door een commerciële huurder, is er geen publiekelijke verkoop van dranken en voedsel mogelijk. Het BrandtWeer verzorgt in zulke gevallen zelf de verkoop. Wel mag men zelf meegenomen dranken en voedsel gratis verstrekken aan de bezoekers.

* Het is niet toegestaan om de ruimten te gebruiken voor kansspelen waarbij men geldprijzen verstrekt.

* Activiteiten met luide muziek zijn niet toegestaan.

* De gebruikersregels moeten in acht genomen worden.

Gebruiksregels Het BrandtWeer:
ALLE gebruikers worden geacht de ruimte zo achter te laten als dat ze hem bij aanvang hebben aangetroffen. Dit betekent dat men ZELF:
• de vaat in de afwasmachine stopt, en deze eventueel ook leeg ruimt,
• vlekken van tafels, stoelen, muren en vloeren verwijderd,
• ALLE kookapparatuur (fornuis, magnetron, grill, oven) na ELK gebruik reinigt,
• de vloer, indien nodig, veegt, zuigt en/of dweilt,
• de toiletten schoon achterlaat,
• al het veroorzaakte afval gescheiden afvoert: glas/papier/plastic in de containers aan de overkant van de weg, restafval in de Kliko naast het gebouw,
• zelf de meubels weer terug zet op de plek waar zij stonden.

Verder stellen wij het bijzonder op prijs als u de volgende regels naleeft:
• respectvol gedrag vertoond naar ALLE andere bezoekers,
• NIET rookt in het pand, maar daarvoor even naar buiten gaat,
• sigarettenpeuken niet buiten maar in de asbak achterlaat,
• geen harde muziek/lawaai maakt,
• alle ramen en deuren sluit, en de lichten dooft bij het verlaten van het pand,
• geen geluidsoverlast veroorzaakt bij het betreden en het verlaten van het pand,
• geen fietsen voor de toegangsdeuren/hekken van de buren parkeert.

Tarieven verenigingen, kringen en clubs

Verenigingen, kringen en clubs kunnen bij ons vergaderen, lezingen houden, etc., voor hen geldt een aangepast tarief. De ruimten zijn niet op vrijdag- of zaterdagavond te huur.
Bij afname van min. 2 dagdelen per maand voor een periode van 6 maanden achtereen krijgt men 10% korting.

Prijzen non-commerciële huurders, er is geen prijsonderscheid tussen de diverse ruimtes: Prijzen per januari 2013
dagen: | 1 dagdeel | 2 dagdelen | 3 dagdelen
ma. t/m vr. | per ruimte: | € 25,00 | € 50,00 -| € 75,00
za. of zo. | per ruimte: | € 50,00 | € 100,00 | € 150,00

1 Dagdeel beslaat 5 uur, de dagdelen zijn als volgt ingedeeld: van 8.00 tot 13.00 uur, van 13.00 tot 18.00 uur en van 18.00 tot 23.00 uur. Voor elk extra uur dat buiten een dagdeel valt betaalt u € 10,00 extra.

Non-commerciële huurbepalingen:
Onder non-commerciële huurders worden clubs, kringen en verenigingen verstaan die een gemeenschappelijke interesse of doel hebben en waar geïnteresseerden zich bij kunnen aansluiten.

Van non-commerciële huurders wordt verwacht dat zij flexibel zijn bij het plaatsnemen in een andere ruimte indien men daar door de verhuurder toe wordt verzocht.

Van non-commerciële huurders in de zaal + keuken ruimte wordt verwacht dat zij zich flexibel opstellen bij het doorgang verlenen van passanten die naar de bovenverdieping gaan.

Indien activiteiten van de non-commerciële huurder er op gericht zijn om inkomsten te werven dan geldt het commerciële huur tarief.

Als er in het weekend/door de weeks activiteiten door een non-commerciële huurder worden georganiseerd die voor bezoekers gratis toegankelijk zijn dan wordt de ruimte gratis ter beschikking gesteld.

Bij openbare toegankelijke activiteiten georganiseerd door een non-commerciële huurder is er geen publiekelijke verkoop van dranken en voedsel mogelijk. Het BrandtWeer verzorgt in zulke gevallen de verkoop. Wel mag men meegebrachte dranken en voedsel gratis verstrekken aan de bezoekers.

De gebruikersregels moeten in acht genomen worden.

Gebruiksregels Het BrandtWeer:
ALLE gebruikers worden geacht de ruimte zo achter te laten als dat ze hem bij aanvang hebben aangetroffen. Dit betekent dat men ZELF:
• de vaat in de afwasmachine stopt, en deze eventueel ook leeg ruimt,
• vlekken van tafels, stoelen, muren en vloeren verwijderd,
• ALLE kookapparatuur (fornuis, magnetron, grill, oven) na ELK gebruik reinigt,
• de vloer, indien nodig, veegt, zuigt en/of dweilt,
• de toiletten schoon achterlaat,
• al het veroorzaakte afval gescheiden afvoert: glas/papier/plastic in de containers aan de overkant van de weg, restafval in de Kliko naast het gebouw,
• zelf de meubels weer terug zet op de plek waar zij stonden.

Verder stellen wij het bijzonder op prijs als u de volgende regels naleeft:
• respectvol gedrag vertoond naar ALLE andere bezoekers,
• NIET rookt in het pand, maar daarvoor even naar buiten gaat,
• sigarettenpeuken niet buiten maar in de asbak achterlaat,
• geen harde muziek/lawaai maakt,
• alle ramen en deuren sluit, en de lichten dooft bij het verlaten van het pand,
• geen geluidsoverlast veroorzaakt bij het betreden en het verlaten van het pand,
• geen fietsen voor de toegangsdeuren/hekken van de buren parkeert.

Lotuskring De Saen in Het BrandtWeer

Lotuskring De Saen vanaf september 2012 in Het BrandtWeer. Voorlopig 1x per maand voor herhalingslessen voor de gediplomeerden, in de toekomst ook voor cursussen.

Wilt u meer info over Lotuskring de Saen?

Neem dan contact op met: Corina Bestebreur, e-mail:corina_lotus@live.nl
of via de post:

Corina Bestebreur
Lotuskring De Saen
p/a Eendrachtstraat 25
1541 AD Koog aan de Zaan

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden van Het BrandtWeer:

 • Een reservering dient minimaal vier weken voor aanvang plaats te vinden.
 • Onder non-commerciële huurders worden clubs, kringen en verenigingen verstaan, zonder winstoogmerk, die een gemeenschappelijke interesse of doel hebben en waar geïnteresseerden zich bij kunnen aansluiten.
 • De instructies van de beheerder dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
 • Opzegging van een gemaakte reservering dient 48 uur van tevoren te worden gecommuniceerd aan Stichting Het BrandtWeer. Indien de opzegging niet binnen deze termijn plaats vindt zal stichting Het BrandtWeer het overeengekomen huurbedrag in rekening brengen.
 • Het maximale aantal personen (50) mag niet worden overschreden.
 • De gebruiker mag alleen gebruik maken van de ruimtes die vermeld staan in de gebruikersovereenkomst.
 • Van non-commerciële huurders wordt wel verwacht dat zij flexibel zijn bij het plaatsnemen in een andere ruimte indien men daar door de verhuurder toe wordt verzocht.
 • Bij eventuele vernielingen, beschadigen of (bovenmatige) vervuiling zullen de kosten van reparatie en schoonmaak verhaald worden op de gebruiker.
 • De betaling voor een reservering dient bij vooruitbetaling te geschieden minimaal 2 weken voor de gebruiksdatum, door middel van storting op IBAN: NL11ABNA0471352268 ten name van Stichting Het BrandtWeer te Koog aan de Zaan, o.v.v. de datum en de activiteit. Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt, zal de gereserveerde datum komen te vervallen!
 • De datum van de beoogde activiteit(en) zal na ontvangst van de betaling per mail bevestigd worden aan de contactpersoon.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Stichting Het BrandtWeer alcoholisch dranken binnen het pand te nuttigen of ter beschikking te stellen aan gasten.
 • Stichting Het BrandtWeer behoudt zich het recht om tijdens de contractperiode toezicht te houden op het gebruik van het pand.
 • Stichting Het BrandtWeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade tijdens de contractperiode.
 • Van non-commerciële huurders in de zaal + keuken ruimte wordt verwacht dat zij zich flexibel opstellen bij het doorgang verlenen van passanten die naar de bovenverdieping gaan.
 • Indien activiteiten van de non-commerciële huurder er opgericht zijn om inkomsten te werven dan geldt het commerciële huurtarief.
 • Als er in het weekend activiteiten door een non-commerciële huurder worden georganiseerd t.b.v. de buurt dan geldt het ma. t/m vr. tarief.
 • Bij openbaar toegankelijke activiteiten is er geen publiekelijke verkoop van dranken en voedsel mogelijk. Het BrandtWeer verzorgt in zulke gevallen de verkoop. Wel mag men meegebrachte dranken en voedsel gratis verstrekken aan de bezoekers.
 • De keuken wordt alleen gebruikt om koffie en thee te zetten. Het bereiden van maaltijden en het gebruik van inventaris in de keuken is alleen toegestaan indien dit in overeenstemming is met het doel van de activiteit en na overleg met het bestuur.
 • In geval van calamiteiten dient de gebruiker de beheerder of de voorzitter bij Stichting Het BrandtWeer te informeren en vervolgens zijn instructies te volgen.

Spelregels, inrichting en voorzieningen

Informatie over de inrichting, voorzieningen en de spelregels voor het gebruik. Wie een ruimte huurt bij Het BrandtWeer mag zelf de ruimte inrichten met wat hij/zij noodzakelijk acht.

Eventueel kan dit tegen betaling door Het BrandtWeer verzorgd worden. De keuken wordt nooit apart verhuurd doch altijd in combinatie met de zaal.

Na gebruik wordt de ruimte(n) door de huurder geheel schoon opgeleverd (alle gebruikte apparatuur, serviesgoed, vlekken en rommel verwijderen van meubilair, vloer, etc.) en is het door de huurder veroorzaakte afval gescheiden afgevoerd.

Om problemen achteraf te voorkomen wordt er, afhankelijk van de aard van de verhuur, een contante borgsom gevraagd van € 100,00 bij de aanvang van de verhuur.

Muziek:
Vanwege de aanwezigheid van bovenburen is het niet mogelijk om luide muziek te draaien of te maken.

Catering:
Wilt u uw eigen catering regelen of wilt u het uitbesteden aan ons? U bent, bij besloten gelegenheden, welkom om uw eigen natje en droogje te verzorgen. Bij openbaar toegankelijke gelegenheden waar bij drankjes of eten wordt verkocht verzorgt Het BrandtWeer de catering. Ook kunnen wij uw receptie, vergadering etc. organiseren. Voor het verzorgen van de catering zetten wij tot 20 bezoekers 1 barmedewerker, van 20 tot 40 bezoekers 2 medewerkers, etc. Ook de inkoop-, inrichting-, opruim- en schoonmaaktijd worden doorberekend aan de klant.

Parkeren:
In de omliggende straten en onder het viaduct van de A8 is voldoende parkeerruimte te vinden. Fietsen en brommers kunt u voor Het BrandtWeer parkeren, houdt echter rekening met de toegangsdeur van de bovenburen en het toegangshek van het naast ons gelegen bedrijf. U wordt geacht daar niet te parkeren.

De keuken:
De keuken is uitgerust met een 4 pits- en een 5 pits gasfornuis. Beide kooktoestellen zijn voorzien van een elektrische oven, de grootste (100 cm. breed) heeft ook een hete lucht functie en een grill.
Verder vindt u er een normale vaatwasser, een bijzonder grote koelkast met groot diepvriesvak en een magnetron. Er is een complete keukenuitrusting aanwezig: waterkoker, snel koffiezetapparaat, mixer, keukenmachine, staafmixer, tostie apparaat, 4 rechauds, borden, bestek, pannen, glaswerk, kopjes, schalen, etc. De keuken is voorzien van een ruim werkblad en een aanrechtblad. Het gebruik van het keukentextiel is bij de prijs inbegrepen. In de keuken staan 2 tafels die plaats bieden aan max. 6 stoelen per tafel.

De zaal:
In de zaal kunt u met max. 40 personen zitten. Men kan de zaal zelf, al naar gelang de gelegenheid naar believen, inrichten met: biertafels en banken, tafels en fauteuils, stoelen etc. Er is een beamer + groot projectiescherm te huur voor het vertonen van presentaties & films. Een DVD-speler is aanwezig, voor het vertonen van power-point presentaties moet men een eigen laptop meenemen. Vanwege de inhoud van de ruimte is het mogelijk om te spreken zonder geluidsversterking. Het aan- en afsluiten van de beamer apparatuur wordt altijd door Het BrandtWeer uitgevoerd. De verlichting bestaat uit TL balken en er is sfeerverlichting aanwezig om een intieme sfeer te kunnen creëren. Er zijn 2 grote prikborden aanwezig voor het etaleren van presentaties.

De barruimte:
De L-vormige bar is voorzien van een 9-tal barkrukken. In de ruimte staat een grote ovale stamtafel waar max. 8 personen aan kunnen plaatsnemen, 2 kleinere tafels voor max. 4 stoelen en 2 grotere tafels voor max. 6 stoelen. Achter de bar is er een tafelmodel koelkast, een snel koffiezetapparaat en een waterkoker te vinden. Glaswerk en kopjes zijn aanwezig. De ruimte is voorzien van sfeer- en TL verlichting.

Toiletten:
Op de begane grond beschikt Het BrandtWeer over een heren- en damestoilet, op de 1e verdieping is er 1 toilet.

Trap:
De trap naar de eerste verdieping is een steile, lange trap met leuningen aan beide zijden. Voor mensen die slecht ter been zijn is het niet prettig om hem te moeten gebruiken, houdt hier rekening mee.

Koks gezocht – Gastheer/vrouw gezocht

Twee keer per maand organiseert Het BrandtWeer een heerlijk eetcafé, dit is altijd op de tweede en vierde vrijdag van de maand.
Lijkt het u leuk om voor de bewoners uit uw buurt te koken en hen te verrassen met uw culinaire recepten,
of bent u een geboren gastheer/vrouw en wilt u de koks bijstaan om hunn culinaire hoogstandjes te serveren?

De Taken van de kok (min. 2 personen) bestaan uit:
– 15.00 uur aanwezig zijn en boodschappen doen
– Eten bereiden voor max. 24 personen (aantal is afhankelijk van het aantal inschrijvingen)
– Gastheer/vrouw helpen met afruimen en afwassen

De taken van de gastheer/vrouw bestaan uit:
– Maakt de gastenlijst
– 16.30 uur tafels dekken
– Drankjes op het buffet klaar zetten
– Ontvangst de gasten
– Koffie- en theespullen klaar zetten
– Afrekenen met de gasten (de gasten houden zelf bij wat er genuttigd is)
– De koks helpen met afruimen en afwassen van de vaat

Meldt u dan aan via de e-mail: info@hetbrandtweer.nl of loop binnen en laat uw naam achter.
Bij voldoende koks en gastheren/vrouwen, zouden wij het eetcafé uit willen breiden naar drie of misschien zelfs vier keer per maand.

Bezorgers gezocht

Het BrandtWeer bestaat uit allemaal actieve vrijwilligers.
Wij heetten nieuwe vrijwilligers altijd welkom.

Wilt u ook een steentje bij dragen?
Wij zoeken vrijwilligerd die het leuk vinden om de programmaflyers te bezorgen.
1x per kwartaal wordt onze flyer verspreidt in oud Koog en oud Zaandijk,
ze dienen vóór het einde van de maand bij de buurtbewoners in de brievenbus te liggen.

Meld u aan via:info@hetbrandtweer.nl of loop even binnen en laat uw gegevens achter.

Buurtbewoners halen en brengen

Wilt u op regelmatige basis buurtbewoners die zelf niet meer mobiel zijn naar ons toebrengen en weer wegbrengen naar afloop?

Vaak komen deze mensen hun huis niet meer uit zonder hulp van anderen en vereenzamen daardoor…
U kunt hen helpen door op gezette tijden hen naar Het BrandtWeer te halen en te brengen.
Zij zullen u er zeer dankbaar voor zijn!

Geef u hiervoor op via: info@hetbrandtweer.nl

Woensdag SP-avond

vanaf 1 januari 2012 is woensdag SP-avond. Hiervoor hebben we een plezierige ruimte gehuurd in Het BrandtWeer.

Deze woensdagavonden zijn een soort inloopavonden en zullen elke keer in het teken van een thema staan.

Soms zullen wij een spreker uitnodigen, een korte film draaien of een artikel uit de media bespreken. Maar het hoogste doel is om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Uiteraard in de hoop dat er nieuwe plannen en ideeën uit voortvloeien en er allerlei nieuwe activiteiten in de afdeling opgestart worden.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze avonden zijn ook raadsleden en leden van de SP-Hulpdienst aanwezig. Uiteraard zijn zij altijd bereid tot een gesprekje.

Wijkwethouder opent Het BrandtWeer

Het Brandtweer, dat is de naam van het nieuwe buurtcentrum aan de Breestraat 110 in oud Koog. Eerder was daar de Jeugdbrandweer gevestigd.

Tijdens de onthulling van het bord aan de muur door Leny Vissers-Koopman (wethouder Openbare Ruimte, Wijkgericht Werken, Publieke Dienstverlening & Cultuur) en Rob Mijerink (directeur Wonen van Parteon) vorige week, was het een drukte van belang. Er was taart voor iedereen, de brandweer kwam met een spuitauto en alle vrijwilligers kregen bloemen van Parteon en de gemeente Zaanstad aangeboden.

Alom tevredenheid over de opening van de broedplaats waar buurtbewoners allerlei initiatieven kunnen ontplooien. Recentelijk werd al gestart met een koffieochtend. Veel enthousiaste buurtbewoners gaven aan hier graag naar toe te komen voor een gezellig kopje koffie en een praatje. Zo komen er met medewerking van Raaz van Welsaen wekelijks vier dagdelen voor jongeren vanaf twaalf jaar. Verder worden er spreekuren van de beheerder van woningbouwcorporatie Parteon en de wijkmanager gehouden. Eveneens zijn er ontmoetingsbijeenkomsten voor jeugdbrandweerlieden en vergaderingen van de 135 leden tellende Historische Vereniging Koog Zaandijk gepland.

Verschillende personen hebben een en ander mogelijk gemaakt, onder wie Christel Huijzer van Parteon, brandweerlieden Joop Koopman en Jan Muusse en buurtbewoners Anneke Steemers, Ben de Boer, Carmen Benjamins, Altun Altasever, Lydia van Hulst en Annabelle Onrust.

Wijkwethouder Leny Vissers-Koopman in haar toespraak tijdens de opening: “Het bijzondere van deze wijk is dat de Koger ondernemers, de bewoners en vele anderen hier heel actief zijn en elkaar goed weten te vinden.

Ook in tijden waarin het economisch niet iedereen voor de wind gaat, blijkt er dus nog ruimte te zijn voor nieuwe initiatieven om voor elkaar mooie en nieuwe zaken voor elkaar te krijgen.”