Home

Het BrandtWeer is sinds 21 augustus 2010 hét buurthuis van Oud-Koog, gesitueerd in de oude brandweerkazerne, vandaar de bijzondere naam. Bewoners trachten dit zonder structurele subsidie en m.b.v. eigen middelen in stand te houden.

Door het organiseren van activiteiten voor én door bewoners levert Het BrandtWeer een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van de leefbaarheid in Oud-Koog.

Het BrandtWeer organiseert zelf activiteiten (zie ons programma) maar geeft de bewoners ook de mogelijkheid tot het huren van haar diverse ruimtes (zie verhuur).

Het bestuur anno 2020 bestaat uit:
Altun Atasever- voorzitter ad interim
Ad van Os – penningmeester
Ria Groot
Sylvia van de Beek

Geef een antwoord